Зорі Сергій Анатолійович

Переглянути автореферат
Дисертація

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Зорі Сергій Анатолійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – докторант кафедри прикладної математики і інформатики Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» (м. Красноармійськ)

Назва дисертації – «Високопродуктивні методи та апаратно-програмні засоби реалістичної просторової візуалізації для систем тривимірної комп’ютерної графіки»

Шифр та назва спеціальності – 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

Шифр спеціалізованої ради – Д 11.052.03

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» МОН України (85300, м. Красноармійськ, Донецька область, пл. Шибанкова, 2), тел. (06239) 2-03-09

Науковий консультант – Башков Євген Олександрович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент – Романюк Олександр Никифорович, доктор технічних наук, професор, перший проректор Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України

Переглянути вiдгук

Офіційний опонент – Антощук Світлана Григорівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем Одеського національного політехнічного університету Міністерства освіти і науки України

Переглянути вiдгук

Офіційний опонент – Кривуля Геннадій Федорович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України

Переглянути вiдгук