Хадарцев Олександр Валентинович

Автореферат

Переглянути дисертацію

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Хадарцев Олександр Валентинович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри економіки підприємства та управляння персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Міністерства освіти і науки України (м. Полтава).

Назва дисертації – «Удосконалення механізму формування ефективної державної політики ресурсозбереження».

Шифр та назва спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Шифр спеціалізованої ради – Д 11.052.07

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»  МОН України (85300, м. Покровськ, Донецька область, пл. Шибанкова, 2), тел. (06239) 2-03-09.

Науковий  керівник – Швець Ірина Борисівна, доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України, проректор з міжнародних зв’язків (м. Покровськ).

Офіційний опонент – Сотник Ірина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, Сумський державний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри економіки та бізнес-адміністрування (м. Суми).

Відгук 

Офіційний опонент – Баландіна Ірина Сергіївна, кандидат економічних наук,  Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри туризму і готельного господарства (м. Харків).

Відгук