Виноградов Анатолій Григорович

Переглянути автореферат
Переглянути дисертацію

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Виноградов Анатолій Григорович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює доцент кафедри фізики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОН України (м. Черкаси)

Назва дисертації«Розвиток наукових основ систем захисту працівників від потужних теплових випромінювань водяними завісами»

Шифр та назва спеціальності – 05.26.01 – охорона праці

Шифр спеціалізованої вченої ради  – Д 11.052.05

Назва установи, її адреса, телефон та підпорядкованість – ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН України (85300, Донецька область, м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2, тел. (06239) 2-03-09)

Офіційний опонент – Бєліков Анатолій Серафімович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» МОН України (м. Дніпро)

Відгук

Офіційний опонент – Касьянов Микола Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри охорони праці і навколишнього середовища Київського національного університету будівництва і архітектури МОН України (м. Київ)
Вiдгук

Офіційний опонент – Костенко Віктор Климентович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри природоохоронної діяльності ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН України  (м. Покровськ)

Відгук