Василець Святослав Володимирович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Василець Святослав Володимирович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – докторант кафедри «Гірнича електротехніка і автоматика ім. Р.М. Лейбова» ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м. Красноармійськ)

Назва дисертації «Аналіз перехідних процесів і методи захисту електротехнічних комплексів шахтних електричних мереж»

Шифр та назва спеціальності: 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи

Шифр спеціалізованої ради: Д 11.052.02

Назва установи, її адреса, телефон та підпорядкованість: Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України (85300, Донецька область, м. Красноармійськ, площа Шибанкова, 2), тел./факс (06239) 2-03-09

Науковий консультант: Сивокобиленко Віталій Федорович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри електричної інженерії Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент: Тугай  Юрій Іванович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу оптимізації систем електропостачання Інституту електродинаміки Національної акадімії наук України

Відгук Тугай Ю. І.

Офіційний опонент: Чорний Олексій Петрович – доктор технічних наук, професор, директор Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Міністерства освіти і науки України

Відгук Чорний О. П.

Офіційний опонент: Вепрік Юрій Миколайович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри передачі електричної енергії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України

Вепрік Ю. М.

Повідомлення про захист надруковано у «Спецвипуску газети «Освіта України» випуск за січень 2016р., стор. 4.

Захист відбудеться «04» березня 2016 р. о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д11.052.02 в ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» за адресою: 85300, м. Красноармійськ Донецької обл., пл. Шибанкова, 2, I навчальний корпус, ауд. 1.211.

Електронний варіант дисертації доступний за посиланням:disvasilets

Електронний варіант автореферата дисертації доступний за посиланням: arefvasilets

Автореферат розісланий 29 січня 2016 р.

 

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

Д11.052.02, к.т.н., доц.                                           В.М. Ставицький