Ткач Максим Олександрович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Ткач Максим Олександрович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – м.н.с. кафедри прикладної математики   та   обчислювальної    техніки   Національної    металургійної   академії    України, м. Дніпропетровськ.

Назва дисертації«Удосконалення структури та підвищення продуктивності багатопроцесорних систем із застосуванням розподіленої області обчислень».

Шифр та назва спеціальності – 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

Шифр спеціалізованої ради – Д 11.052.03.

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» МОН України (85300, м. Красноармійськ, Донецька область, пл. Шибанкова, 2), тел. (06239) 2-03-09

Науковий керівник – Швачич Геннадій Григорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики та обчислювальної техніки Національної металургійної академії України.

Офіційний опонент – Семенов Сергій Геннадійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри обчислювальної техніки та програмування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України.

Переглянути відгук

Офіційний опонент – Федоров Євген Євгенович – доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет, м. Красноармійськ.

Переглянути відгук

Переглянути автореферат