Теплинський Костянтин Сергійович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Теплинський Костянтин Сергійович.
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – голова бізнес систем інформаційних технологій в ABBYY Europe GmbH, м. Мюнхен, Німеччина.

Назва дисертації – «Паралельне комп’ютерне моделююче середовище, орієнтоване  на  ідентифікацію параметрів моделей складних динамічних систем».

Шифр та назва спеціальності – 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

Шифр спеціалізованої ради – Д 11.052.03.

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» МОН України (85300, м. Красноармійськ, Донецька область, пл. Шибанкова, 2), тел. (06239) 2-03-09.

Науковий керівник – Святний Володимир Андрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України.

Офіційний опонент – Самойлов Віктор Дмитрович, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної  академії наук України, м. Київ.

Переглянути відгук

Офіційний опонент – Кудерметов Равіль Камілович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри «Комп’ютерні системи та мережі» Запорізкого  національного технічного університету Міністерства освіти і науки України.

Переглянути відгук

Захист відбудеться 21 вересня 2016 р. об 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д11.052.03 в ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» за адресою: 85300, м. Покровськ (Красноармійськ) Донецької обл., пл. Шибанкова, 2, I навчальний корпус, ауд. 1.211.

Переглянути автореферат

Дисертація