Сукач Сергій Володимирович

Переглянути автореферат
Переглянути дисертацію

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Сукач Сергій Володимирович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри безпеки життєдіяльності Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Назва дисертації«Моніторинг і керування рівнями фізичних факторів виробничого середовища».

Шифр та назва спеціальності – 05.26.01 – «Охорона праці».

Шифр спеціалізованої ради – Д 11.052.05.

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»     МОН України (85300, м. Покровськ, Донецька область, пл. Шибанкова, 2), тел. (06239) 2-03-09.

Науковий  керівник Запорожець Олександр Іванович, доктор технічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки Національного авіаційного університету (м. Київ)

Офіційний опонент – Лапшин Олександр Єгорович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри рудникової аерології та охорони праці Криворізького національного університету (м. Кривий Ріг).

Переглянути відгук

Офіційний опонент – Бєліков Анатолій Серафімович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (м. Дніпро).

Переглянути відгук

Офіційний опонент – Кружилко Олег Євгенович, доктор технічних наук, с. н. с., завідувач відділу інформаційних технологій Державної установи «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» Держпраці та Національної академії наук України (м. Київ).

Переглянути відгук