Нікіфоров Андрій Петрович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Нікіфоров Андрій Петрович

Автореферат

Дисертація

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри   «Електрична інженерія» ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ)

Назва дисертації «Розвиток теорії та методів захисту і управління розподільних електричних мереж смарт-грід»

Шифр та назва спеціальності: 05.14.02 – «Електричні станції, мережі і системи»

Шифр спеціалізованої ради: Д 11.052.02

Назва установи, її адреса, телефон та підпорядкованість: Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України (85300, Донецька область, м. Покровськ, площа Шибанкова, 2), тел./факс (06239) 2-03-09

Науковий консультант: Сивокобиленко Віталій Федорович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри електричної інженерії Державного вищого навчального  закладу «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України, м. Покровськ;

Офіційний опонент: Тугай  Юрій Іванович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу оптимізації систем електропостачання Інституту електродинаміки Національної академії наук України, м. Київ;

Переглянути відгук

Офіційний опонент: Денисюк Сергій Петрович – доктор технічних наук, професор, НТУУ «КПІ», директор Інституту енергозбереження та енергоменеджменту, м. Київ;

Переглянути відгук

Офіційний опонент: Жуков Станіслав Федорович – доктор технічних наук, професор, професор  кафедри  електроприводу  i  автоматизації  промислових  установок, ДВНЗ «Харківський національний технічний унiверситет» Мiністерства освiти і науки України, м. Харків.

Переглянути відгук

Офіційний опонент: доктор технічних наук, доцент Василець Святослав Володимирович, професор  кафедри  автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне.

Переглянути відгук