Мохаммад Юніс Яхья

Автореферат

Дисертація

Ім’я, прізвище, по-батькові здобувача Мохаммад Юніс Яхья

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює аспірант кафедри комп’ютерних наук ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України, м. Красноармійськ

Назва дисертації «Розробка програмно-апаратних рішень підвищення продуктивності комп’ютерних систем формування трьохмірних зображень»

Шифр та назва спеціальності – 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

Шифр спеціалізованої ради – Д 11.052.03

Назва ВНЗ, наукової установи, її підпорядкування, адреса і телефон – Державному вищому навчальному закладі «Донецький національний технічний університет», Міністерство освіти і науки України за адресою: 85300, Україна, Донецька область,  м. Красноармійськ, пл. Шибанкова, 2; тел. (06239) 2-03-09

Науковий керівник – Федоров Євген Євгенович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук (ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України, м. Красноармійськ)

Офіційний опонентАлішов Надір Ісмаїл-огли, д.т.н., професор, провідний науковий співробітник (Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, м.Київ)

Переглянути вiдгук

Офіційний опонентАнтощук Світлана Григорівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем (Одеський національний політехнічний університет Міністерства освіти і науки України, м. Одеса)

Переглянути вiдгук