Грушко Світлана Сергіївна

Автореферат
Дисертація

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Грушко Світлана Сергіївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший викладач кафедри комп’ютерних систем та мереж Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя

Назва дисертації – «Методи зменшення апаратурних витрат для суміщених мікропрограмних автоматів на мікросхемах програмованої логіки»

Шифр та назва спеціальності – 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

Шифр спеціалізованої ради – Д 11.052.03

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» МОН України (85300, м. Покровськ, Донецька область, пл. Шибанкова, 2), тел. (06239) 2-03-09

Науковий керівник – Зеленьова Ірина Яківна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж Запорізького національного технічного університету

Офіційний опонентМусієнко Максим Павлович, доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютерної інженерії Чорноморського державного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв

Переглянути відгук

Офіційний опонент – Защолкін Костянтин Вячеславович, кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж Одеського національного політехнічного університету, м. Одеса
Переглянути відгук