Болібрух Борис Васильович

Автореферат

Дисертація

Прізвище, ім’я, по батькові здобувачаБолібрух Борис Васильович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри цивільної безпеки ДВНЗ «НУ» Львівська політехніка».

Назва дисертації – «Розвиток наукових основ створення високоефективних засобів індивідуального захисту пожежника».

Шифр та назва спеціальності – 05.26.01 – «Охорона праці».

Шифр спеціалізованої ради – Д 11.052.05.

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»     МОН України (85300, м. Покровськ, Донецька область, пл. Шибанкова, 2), тел. (06239) 2-03-09.

Науковий  керівник – Костенко Віктор Климентович – доктор технічних наук , професор, завідувач кафедри природоохоронної діяльності Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ), Міністерства освіти і науки України.

Офіційний опонент – Грядущий Борис Абрамович – доктор технічних наук, професор, голова наглядової ради ПАТ «Науково-дослідний інститут ім. М.М. Федорова (м. Київ).
Відгук

Офіційний опонент – Бєліков Анатолій Серафімович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (м. Дніпро), Міністерства освіти і науки України.

Відгук

Офіційний опонент – Глива Валентин Анатолійович доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності  Національного  авіаційного університету (м. Київ), Міністерства освіти і науки України.
Відгук