Аль-Газу Алі Ахмед Мохамед

Переглянути дисертацію

Автореферат

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Аль-Газу Алі Ахмед Мохамед.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – приватний підприємець.

Назва дисертації – «Маркетингова стратегія виходу українських промислових підприємств на ринки країн Близького Сходу».

Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Шифр спеціалізованої ради – Д 11.052.07

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»  МОН України (85300, м. Покровськ, Донецька область, пл. Шибанкова, 2), тел. (06239) 2-03-09.

Науковий  керівник – Швець Ірина Борисівна, доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України, проректор з міжнародних зв’язків (м. Покровськ).

Офіційний опонент – Дубницький Володимир Іванович, доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» Міністерства освіти і науки України, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки (м. Дніпро).

Відгук

Офіційний опонент – Латишев Костянтин Олександрович, кандидат економічних наук, доцент, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри маркетингу (м. Кременчук).

 

Відгук