Кропачек Ольга Юріївна

Автореферат

Дисертація

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Кропачек Ольга Юріївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри теоретичних основ електротехніки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», м Харків

Назва дисертації – «Теоретичні основи аналізу і синтезу комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем діагностування динамічних нестаціонарних об’єктів»

Шифр та назва спеціальності05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

Шифр спеціалізованої ради – Д 11.052.03

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» МОН України (85300, Покровськ, пл. Шибанкова 2; т.(06239) 2-03-09)

Науковий керівник – Щапов Павло Федорович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри промислової та біомедичної електроніки (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)

Офіційний опонент – Кривуля Геннадій Федорович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (Харківський національний університет радіоелектроніки).

Переглянути відгук

Офіційний опонент – Вовна Олександр Володимирович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри електронної техніки (Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»).

Переглянути відгук

Офіційний опонент – Антощук Світлана Григорівна, доктор технічних наук, професор, директор інституту комп’ютерних систем (Одеський національний політехнічний університет).

Переглянути відгук