Чернишов Олександр Юрійович

Автореферат

Дисертація

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Чернишов Олександр Юрійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший викладач кафедри менеджменту виробничої та невиробничої сфери донецького державного університету управління МОН України, м. Маріуполь

Назва дисертації – «Формування системи управління економічним розвитком малого міста»

Шифр та назва спеціальності – 08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка

Шифр спеціалізованої ради – К 11.052.09

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» МОН України (85300, м. Покровськ Донецької обл., пл. Шибанкова, 2; тел. (06239) 2-03-09)

Науковий керівник – Черниш Олена Іванівна, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту виробничої та невиробничої сфери (Донецький державний університет управління МОН України)

Офіційний опонент – Комірна Віталіна Віталіївна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки (ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України)

Офіційний опонент – Шадура-Никипорець Наталія Тимофіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки (Чернігівський національний технологічний університет МОН України)

Відгук

Офіційний опонент – Ткач Вікторія Олександрівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту (Індустріальний інститут ДВНЗ «ДонНТУ» МОН України)

Відгук