Пустовар Владислав Володимирович

Автореферат

Дисертація

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Пустовар Владислав Володимирович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – тимчасово не працює

Назва дисертації – «Формування стратегії розвитку регіону з урахуванням його інноваційно-інвестиційного статусу»

Шифр та назва спеціальності – 08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка

Шифр спеціалізованої ради – К 11.052.09

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» МОН України (85300, м. Покровськ Донецької обл., пл. Шибанкова, 2; тел. (06239) 2-03-09)

Науковий керівник – Білокінь Тарас Григорович, кандидат економічних наук, начальник контрольно-ревізійного відділу (ПАТ «Азот»)

Офіційний опонент – Коляденко Світлана Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики (Вінницький національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України)

Відгук

Офіційний опонент – Ковальова Марія Леонідівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і менеджменту (Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України)

Відгук