Негрій Тетяна Олександрівна.

АВТОРЕФЕРАТ

Дисертація

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Негрій Тетяна Олександрівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює старший викладач кафедри охорони праці ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України (м. Покровськ).

Назва дисертації «Обґрунтування та розробка заходів щодо зниження виробничого травматизму в технологічних зонах лави».

Шифр та назва спеціальності: 05.26.01 – охорона праці.

Шифр спеціалізованої вченої ради:  Д 11.052.05.

Назва установи, її адреса, телефон та підпорядкованість: Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України (85300, м. Покровськ, Донецька область, пл. Шибанкова, 2), тел. (06239) 2-03-09.

Науковий керівник: Сахно Іван Георгійович – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри охорони праці ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України (м. Покровськ).

Офіційний опонент – Кружилко Олег Євгенович, доктор технічних наук, с. н. с., завідувач відділу інформаційних технологій Державної установи «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» Держпраці та Національної академії наук України (м. Київ).

Відгук Кружилко О.Є.

Офіційний опонент – Бєліков Анатолій Серафімович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Придніпровської державної академії будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України (м. Дніпро).

Відгук Бєлікова А.С.