Латишева Олена Володимирівна

Автореферат

Дисертація

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Латишева Олена Володимирівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший викладач кафедри економіки підприємства Донбаської державної машинобудівної академії МОН України, м. Краматорськ

Назва дисертації – «Формування системи управління екологічною складовою сталого розвитку промислових підприємств»

Шифр та назва спеціальності – 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Шифр спеціалізованої ради – К 11.052.09

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» МОН України (85300, м. Покровськ Донецької обл., пл. Шибанкова, 2; тел. (06239) 2-03-09)

Науковий керівник – Бурлуцький Сергій Віталійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства Донбаської державної машинобудівної академії МОН України

Офіційний опонент – Попова Ольга Юріївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки і маркетингу (ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН України)

Відгук

Офіційний опонент – Богач Кирило Сергійович, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту виробничої сфери (ДВНЗ «Національний гірничий університет» МОН України)

Офіційний опонент – Чечель Анна Олександрівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування (Донецький державний університет управління МОН України)

Відгук