Дяченко Ольга Павлівна

Автореферат

Дисертація

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Дяченко Ольга Павлівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює –викладач кафедри іноземних мов Черкаського державного технологічного університету МОН України, м. Черкаси

Назва дисертації – «Удосконалення організаційно-економічного механізму реалізації інноваційного потенціалу регіону»

Шифр та назва спеціальності – 08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка

Шифр спеціалізованої ради – К 11.052.09

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» МОН України (85300, м. Покровськ Донецької обл., пл. Шибанкова, 2; тел. (06239) 2-03-09)

Науковий керівник – Гончаренко Ірина Георгіївна, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри фінансів (Черкаський державний технологічний університет МОН України)

Офіційний опонент – Солоха Дмитро Володимирович, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки і менеджменту (Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України)

Відгук

Офіційний опонент – Харченко Олександра Сергіївна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник науково-дослідного сектору (Донбаська державна академія МОН України)

Відгук