Грядущий Кирило Володимирович.

Прізвище, ім’я, по батькові здобувачаГрядущий Кирило Володимирович.

Дисертація

Автореферат

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – заступник голови правління ПАТ «Науково-дослідний інститут гірничої механіки ім. М.М. Федорова», (м. Київ).

Назва дисертації – «Обґрунтування раціональних технологічних схем і параметрів шахтних зумпфових високонапірних насосно-гідроелеваторних установок»

Шифр та назва спеціальності – 05.06.06 – «Гірничі машини».

Шифр спеціалізованої ради – Д 11.052.05.

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»     МОН України (85300, м. Покровськ, Донецька область, пл. Шибанкова, 2), тел. (06239) 2-03-09.

Науковий керівник – Антонов Едуард Іванович – доктор технічних наук, завідувач відділу шахтного водовідливу ПАТ «Науково-дослідний інститут гірничої механіки ім. М.М. Федорова», (м. Київ).

Офіційний опонент – Семенченко Анатолій Кирилович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри «Гірничі машини і мехатронні системи машинобудування» Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» МОН України (м. Покровськ).

Відгук опонента

Офіційний опонент – Ільїн Сергій Ростиславович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії проблем діагностики та випробувань обладнання шахтних підйомних комплексів Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної Академії наук України (м. Дніпро).

Відгук опонента