Інтеграція журналу в інформаційні ресурси

Журнал ” Вісті Донецького гірничого інституту” індексується у міжнародній пошуковій системі «Google Scholar» , надсилається до провідних наукових бібліотек України, електрона версія журналу зберігається у Національній бібліотеці ім. В.І. Вернадського .

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» внесений до реєстру членських організацій Crossref https://www.crossref.org/06members/50go-live.html та йому присвоєно префікс в системі Crossref 10.31474.

Cтаттям журналу «Вісті Донецького гірничого інститут», які отримали схвалення та рекомендації редакційної колегії, можуть бути присвоєно цифровий ідентифікатор об’єкта DOI з початковими символами 10.31474/1999-981Х.