№1 від 2018 р.

ЗМІСТ

ГІРНИЦТВО

Халимендик Ю.М., Фролов О.В. Врахування похибок інклінометричних досліджень при визначенні меж небезпечних зон за проривами води у бурових свердловин

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2018-1-7-15

Zakharova L.M. Cluster behavior of the ground irreversible movement during development of a landslide

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2018-1-16-23

Калугина Н.А., Чеснокова О.В., Семенченко А.К. Оценка возможности внезапного разрушения краевой части угольного пласта при равномерном движении забоя

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2018-1-24-30

Негрій С.Г., Негрій Т.О., Волков С.В. Безпека ведення робіт на кінцевих ділянках лав

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2018-1-31-38

Зуєвська Н.В., Чала О.М., Тарасюк О.С., Пасько М.В. Моделювання процесу вибухового руйнування залізистих кварцитів

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2018-1-39-45

Мерзлікін А.В. Обгрунтування параметрів стохастичного моделювання видобутку з очисного вибою

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2018-1-46-52

ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА

Костенко Т.В., Костирка О.В. Пропозиції щодо покращення теплового стану
в підодежному просторі рятувальника

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2018-1-53-60

Подкопаєв С.В., Сахно С.В. Шляхи зниження виробничого травматизму на вугільних шахтах України в світлі світових тенденцій

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2018-1-61-68

Рєзнік Д.В., Сукач С.В., Зачепа Ю.В., Ходаковський О.В. Організаційно-технічні заходи з мінімізації рівнів низькочастотних електромагнітних полів у виробничих умовах

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2018-1-69-76

Сторож Я.Б. Інформаційно-аналітична підтримка вирішення завдань управління охороною праці

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2018-1-77-83

Подкопаев С.В., Конопелько Е.И., Чепига Д.А., Иорданов И.В., Смоланов И.Н. Исследование проявлений горного давления в подготовительных выработках с учетом жесткости охранных сооружений

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2018-1-84-95

Schwager N.Y., Zaikina D.P. The working conditions and occupational diseases reasearch at Kryvbas mining enterprises

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2018-1-96-102

Вахітова Л.М., Таран Н.А., Бессарабов В.І., Дріжд В.Л., Придатько С.П., Прудченко А.П. Розроблення вогнезахисного покриття для умов вуглеводневої пожежі з покращеними реологічними характеристиками

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2018-1-103-115

Svyatnyy V.A., Kushnarenko V.G., Miroshkin O.M. Parallele modellierung und simulation der luftdynamischen prozesse in den grubenbewetterungsnetzen

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2018-1-116-129

ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА

Зуєвська Н.В., Шайдецька Л.В. Сучасні методи врахування динамічного впливу від будівельної техніки на будівництві

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2018-1-130-135

Дзержинська О.В. Використання факторного експерименту до дослідження процесу взаємодії опорної поверхні лиж крокуючого рушія з ґрунтом

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2018-1-136-142

Зазимко В.І., Кулівар В.В. Про деякі особливості течії хімічних реакцій в зарядах вибухових речовин, збуджених світловим імпульсним випромінюванням

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2018-1-143-153

Колесніченко С.В. Методологія розрахунку технологічної безпеки сталевих будівельних конструкцій

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2018-1-154-161

Кухарь В.Ю., Запара Е.С. Разработка и внедрение многокамерных фильтров технической воды с ручным управлением для горно-металлургических предприятий

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2018-1-162-169

Зазимко В.І., Кириченко О.Л., Кулівар В.В., Скобенко О.В. Вплив утворення тріщин на процес осередкового запалювання вибухових речовин

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2018-1-170-177