№1 від 2017 р.

ЗМІСТ

С.Г. Негрей, И.Г. Сахно, Т.А. Негрей, В.А. Коломиец. Установление зон активных обрушений пород непосредственной кровли на концевых участках лав

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-5-18

С.В. Сахно. Дослідження впливу зчеплення закріплювача на напружено-деформований стан анкерних систем методом кінцевих елементів

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-19-28

А.І. Ковальов, Є.В. Качкар, І. Я. Олійник, Я.Я. Станько. Особливості застосування облицювальних захисних матеріалів для вогнезахисту металевих газопроводів

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-29-34

О.О. Ісаєнков, І.Г. Сахно. Обґрунтування параметрів локального укріплення підошви за рахунок консолідації порід сумішами, що саморозширюються

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-35-40

Д.А. Чепига, И.В. Иорданов, С.Н. Александров, Е.И. Конопелько, С.В. Подкопаев, А.В. Петренко. К вопросу о поддержании горных выработок при разработке угольных пластов в сложных горно-геологических условиях

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-41-51

В. К. Костенко, Т. В. Костенко, А. О. Майборода, І.С. Лактіонов. Моделювання процесів переносу в протитепловому костюмі з відбором тепла

DOI: https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-52-56 

Д. О. Довгаль, П. Г. Матюха. Дослідження довжини шляху різання бурових виконавчих органів породоруйнівних машин суцільного руйнування

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-57-65

О. М. Нуянзін, М. А. Кришталь, Д. О. Кришталь, М. П. Рога. Дослідження рівномірності прогріву несучої стіни в залежності від конструкції та дизайну вогневої печі

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-66-72

А.А.Топоров, Т.В. Костенко, Е.А. Тюрин, О.Н. Лысенко. Критерии оценки деградации шахтных водопроводов

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-73-78

С.В. Зайченко, О.А. Вовк, В.В. Вапнічна. Особливості геомеханічного моніторингу внутрішнього контуру виробки за допомогою геомехатроного комплексу

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-79-83

О.К. Носач, М.В. Бессараб, І.М. Чорнокнижна. Напружений стан незайманого масиву гірських порід в умовах ВП «Шахта «Стаханова»

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-84-89

В.І. Бессарабов, Л.М. Вахітова, Н.А. Таран, А.П. Прудченко, С.П. Придатько. Визначення екологічних характеристик вогнезахисних інтумесцентних покриттів при додаванні наноглин

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-90-100

С.М. Сердюк, О.В. Луньова, О.Ф. Агєєва, В.О. Камянська. Малі річки України: геоекологічний огляд проблем

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-101-106

О.Є. Кружилко, Я.Б. Сторож, О.В. Богданова, І.З. Лютак. Застосування модифікованого матричного методу оцінювання виробничого ризику на підприємствах будівельної галузі

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-107-112

В.В. Бойко, М.О. Павленко. Визначення сейсмобезпечних меж проведення вибухових робіт з урахуванням анізотропії масивів порід в умовах кар’єру «ПАТ Коростенський кар’єр»

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-113-117

С.О. Волненко, Г.В. Мельничук, Я.С. Курепас, С.В. Мамчур. Старательські способи видобутку бурштину в Українському Поліссі

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-118-122

В.А. Глива, О.Є. Лапшин, В.В. Коваленко, М.В. Худик. Дослідження захисних властивостей електромагнітних екранів на основі дрібнодисперсного заліза та його сполук

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-123-127

В.О. Гнєушев, О.С. Стадник. Екологічні та технологічні проблеми видобування торфу

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-128-133

С.С. Гомон, С.С. Гомон, А.В. Зінчук. Дослідження модифікованої силором клеєної деревини на стиск вздовж волокон

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-134-138

В.Г. Гринев, А.А. Хорольский. Обоснование параметров выбора комплектаций очистного оборудования с учетом области рациональной эксплуатации

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-139-144

О.О. Іванов, М.С. Анікеєв. Перспективи дослідження нестехіометричного карбіду бору для видобувного нафтогазового обладнання

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-145-150

В.О. Козяр, В.Д. Кирикович, С.Л. Форсюк. Особливості розташування торфових родовищ України залежно від геолого- геоморфологічних умов

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-151-157

С.В. Колесніченко. Розрахунок організаційно-технічних показників безпеки підприємства

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-158-164

Т.В. Костенко. Особливості травматизму рятувальників в Україні

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-165-169

М.В. Ляху, Р.М. Ляху, Х.Ю. Сітко. Режими розробки газових покладів

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-170-175

Т.В. Магльована, О.Л. Зав’ялова, В.К. Костенко. Підвищення ефективності очищення шахтних вод з використанням гуанідинових флокулянтів

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-176-182

В.В. Майстренко, І.М. Ткалич, О.І. Полукаров. Застосування економічних методів для планування заходів з охорони праці

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-183-187

А.В. Мерзлікін, Л.М. Захарова. Кластерний аналіз динаміки й кінематики розвитку малоамплітудного порушення

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-188-192

К.В. Полянський. Вплив віку високоміцного модифікованого бетону на його фізико-механічні властивості при довготривалому нагріві до 1500С

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-193-196

В.А. Поплавський, В.В. Павленко, А.М. Шукюров, В.Г. Кравець. Фізичні та технологічні чинники формування детонаційної здатності свердловинних зарядів емульсійних вибухових речовин

DOI: https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-197-201 

 

И.А. Садовенко, А.В. Инкин. Обзор и количественная характеристика неиспользуемых природно- техногенных ресурсов Донбасса

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-202-208

А.М. Самедов, В.И. Охрименко. Напряженное состояние оснований под ленточными фундаментами подземных сооружений

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-209-213

А.К. Семенченко, П.В. Белицкий, Д.А. Семенченко. Влияние структуры ленточного конвейера на ресурс тягового органа при интенсивной угледобыче

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-214-220

О.С. Стадник, В.О. Гнєушев. Зв’язок форм золи високозольного торфу з його збагачуваністю

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-221-226

Д.А. Судакова. Нетрадиционная технология борьбы с поглощением буровых растворов в скважинах

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-227-233

Н.А. Таран, Л.М. Вахітова, С.П. Придатько, В.І. Бессарабов, А.П. Прудченко, А.Ф. Попов. Регулювання хімічної структури компонентів вогнезахисних композицій

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-234-242

В.А. Чередник. Cмыкание пород кровли при отработке пологих угольных пластов в условиях ГП «УК «Краснолиманская»

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-243-247

В.В. Шамаев. Особенности деформирования массива, обусловленные перераспределением геодеформационных полей

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-248-253

Л.С. Шлапак, П.М. Присяжнюк, Л.Д. Луцак ,Д.Л. Луцак. Ремонт корозійно-механічних дефектів магістральних трубопроводів методом наплавлення порошковими електродами

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-254-257

Э.П. Фельдман, Н.А. Калугина, О.В. Чеснокова. Динамика развития газонаполненных трещин в краевой части угольного пласта

https://doi.org/10.31474/1999-981x-2017-1-258-262