К 11.052.09

Спеціалізована вчена рада К11.052.09 з захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями:

  • 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
  • 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

Період повноважень 11.07.2016-11.07.2019

Голова ради д.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту Шкрабак І.В.

Вчений секретар ради к.е.н., доцент кафедри ОФЕБ Рева О.В.

e-mail: k11.052.09@donntu.edu.ua

Склад ради (k11.052.09)

Дисертації розглянуті та прийняти до розгляду

Здобувач Назва Прийнята до захисту Дата Захисту Рішення АК
Чернишов Олександр Юрійович «Формування системи управління економічним розвитком малого міста» 13.04.2017 19.10.2017
Дяченко Ольга Павлівна «Удосконалення організаційно-економічного механізму реалізації інноваційного потенціалу регіону» 13.04.2017 19.10.2017
Пустовар Владислав Володимирович «Формування стратегії розвитку регіону з урахуванням його інноваційно-інвестиційного статусу» 13.04.2017 20.10.2017
Латишева Олена Володимирівна «Формування системи управління екологічною складовою сталого розвитку промислових підприємств» 13.04.2017 20.10.2017