Д11.052.07

Спеціалізована вчена рада Д11.052.07 з захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями:

  • 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
  • 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Період повноважень 04.07.2014 – 04.07.2017

Голова ради д.е.н., професор, проректор Швець І. Б.

Вчений секретар ради к.е.н., доцент, зав. кафедри Оленцевич Н.В.

e-mail: secr_052.07@donntu.edu.ua

Склад ради (d_11.052.07)

Дисертації розглянуті та прийняті до розгляду

Здобувач Назва Прийнята до захисту Дата Захисту Рішення АК
Хадарцев Олександр Валентинович Удосконалення механізму формування ефективної державної політики ресурсозбереження 29.08.2016 29.06.2017
Аль-Газу Алі Ахмед Мохамед Маркетингова стратегія виходу українських промислових підприємств на ринки країн Близького Сходу 29.08.2016 29.06.2017
Городничук Наталя Володимирівна «Управління якістю професійного розвитку персоналу промислового підприємства» 20.01.2016 12.05.2016

Стефаненко-Шупик А.П.

Управління мотивацією інноваційного розвитку промислових підприємств

 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

11.12.2014

01.07.2015

29.09.2015

№ 988

Резнікова О.С.

Підвищення конкурентоспроможності підприємства металургійної галузі в умовах глобалізації

 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

11.03.2015

01.07.2015

29.09.2015

№ 988