Д 11.052.03

Спеціалізована вчена рада Д11.052.03 з захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями:

  • 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»
  • 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Період повноважень 21.11.2013 – 21.11.2016

Голова ради д.т.н., проф. Башков Є.О.

Вчений секретар ради к.т.н., доц. Костюкова Н.С.

e-mail: secr_052.03@donntu.edu.ua

Галузь: технічні науки

Повноваження: 22.12.16-21.12.19

Документ, яким затверджено: наказ МОНУ від 22.12.2016 № 1604

Склад ради (d_11.052.03)

Дисертації розглянуті та прийняті до розгляду

Здобувач Назва Прийнята до захисту Дата Захисту Рішення АК
Дікова Юлія Леонідівна «Підсистеми інформаційно-вимірювальних комплексів вугільних шахт для діагностики та прогнозування виробничих процесів» 18.10.2018 24.01.2019
Грушко Світлана Сергіївна «Методи зменшення апаратурних витрат для суміщених мікропрограмних автоматів на мікросхемах програмованої логіки» 18.10.2018 24.01.2019
Сагайда Павло Іванович «Алгоритмічні засоби та програмні компоненти комп’ютерних систем інтелектуальної обробки даних в організаційно-технічних комплексах» 14.06.2018 18.10.18
Кропачек Ольга Юріївна «Теоретичні основи аналізу і синтезу комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем діагностування динамічних нестаціонарних об’єктів» 19.03.2018 14.06.2018 23.10.2018
Масюк Арсеній Леонідович «Діалогові засоби паралельного моделюючого середовища, орієнтованого на мережеві динамічні об’єкти» 16.01.2018 17.05.2018 23.10.2018
Мохаммад Юніс Яхья Розробка програмно-апаратних рішень підвищення продуктивності комп’ютерних систем формування трьохмірних зображень 06.07.2016 02.11.2016
Зорі Сергій Анатолійович Високопродуктивні методи та апаратно-програмні засоби реалістичної просторової візуалізації для систем тривимірної комп’ютерної графіки 06.07.2016 02.11.2016
Теплинський Костянтин Сергійович Паралельне комп’ютерне моделююче середовище, орієнтоване на ідентифікацію параметрів моделей складних динамічних систем 15.06.2016 21.09.2016
Черевко Олена Олександрівна Комп'ютеризована інформаційно-вимірювальна система контролю ізоляції та обліку несанкціонованого відбору електроенергії в розподільних електричних мережах 27.04.2016 01.07.2016
Ткач Максим Олександрович Удосконалення структури та підвищення продуктивності багатопроцесорних систем із застосуванням розподіленої області обчислень 27.04.2016 01.07.2016
Лактіонов Іван Сергійович Комп'ютеризована інформаційно-вимірювальна система фізичних параметрів ґрунтів промислових теплиць з компенсацією дестабілізуючих впливів 12.10.2015 27.12.2015 25.02.2016
Вовна Олександр Володимирович Методи і засоби побудови комп’ютеризованих оптоелектронних вимірювальних систем концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт 12.10.2015 27.12.2015 25.02.2016

Соломичев Р.И.

Микропроцессорная информационно-измерительная система контроля концентрации пыли для аэрогазовой защиты угольных шахт

 

20.11.2014

Затверджено

22.12.2014

Скоробогатова І. В.

Автоматизація керування енергозберігаючими режимами камерної печі

 

20.11.2014

Затверджено

22.12.2014

Латиф Абд Зиад Кудр

Методы повышения эффективности функционирования беспроводных сенсорных сетей

 

04.12.2014

Затверджено

26.22.2015

Батыр С.С.

Система автоматизированного управления очередью пограничного маршрутизатора

 

04.12.2014

Затверджено

26.22.2015

Аль-Абабнех  Хасан  Али

Способы и алгоритмы расчета параметров серверных компьютерных систем

15.04.2015

27.06.2015

Затверджено

29.09.2015

Юнис Моатаз Яхья

Повышение эффективности структур сетевых процессоров обработки пакетов данных

15.04.2015

27.06.2015

Затверджено

29.09.2015

Хамза Абдель-Кадер Алі Альрабаба

Розробка моделей та архітектур високопродуктивних клітинних автоматів

15.04.2015

29.06.2015

Затверджено

29.09.2015