Crossref Member Badge
обчислювальна техн та авт

Редакційна колегія

Головний редактор Башков Є.О., д-р техн. наук, професор, проректор з наукової роботи, Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» (Україна).

Редакційна колегія:

Зорі А.А., заступник головного редактора, д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри електронної техніки, Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» (Україна).

Вовна О.В., відповідальний за випуск, д-р техн. наук, доцент, професор кафедри електронної техніки, Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» (Україна).

Kienle Achim, доктор-інженер, професор, почесний доктор ДонНТУ, професор інституту динаміки складних технічних систем ім. Макса Планка, (Німеччина).

Sawodny Oliver, доктор-інженер, професор, директор інституту системної динаміки Штутгартського університету (Німеччина).

Weyrich Michael, доктор-інженер, професор, директор інституту автоматизації та програмних систем Штутгартського університету (Німеччина).

Mangold Michael, доктор-інженер, професор, професор інженерної математики в технічній школі Бінген (Німеччина).

Resch Michael M., доктор-інженер, професор, директор надпродуктивного обчислювального центру Штутгартського університету (Німеччина).

Stefan Wesner, доктор-інженер, професор, директор комунікаційно-інформаційного центру Ульмського університету, директор інституту управління інформаційними ресурсами Ульмського університету (Німеччина).

Парханськи Ю., доктор-інженер, почесний доктор ДонНТУ, Силезський технічний університет (Польща).

Дмитрієва О.А., д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики та інформатики, Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» (Україна).

Святний В.А., д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії, Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» (Україна).

Федоров Є.Є., д-р. техн. наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук, Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» (Україна).

Жуйков В.Я., д-р техн. наук, професор, декан факультету електроніки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Україна).

Ямненко Ю.С., д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри промислової електроніки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Україна).

Кучерук В.Ю., д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри метрології та промислової автоматики, Вінницький національний технічний університет (Україна).

Лукашенко В.М., д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем, Черкаський державний технологічний університет (Україна).

Кривуля Г.Ф., д-р техн. наук, професор, професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки, Харківський національний університет радіоелектроніки (Україна).

Семенов С.Г., д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри обчислювальної техніки та програмування, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (Україна).

Швачич Г.Г., д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики та обчислювальної техніки, Національна металургійна академія України (Україна).

Лактіонов І.С., канд. техн. наук (Ph.D.), доцент кафедри електронної техніки, Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» (Україна).

Кабанець М.М., канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри мовної підготовки, Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» (Україна).