Crossref Member Badge
обчислювальна техн та авт

Про етику публікацій та про зловживання службовим становищем

1. Редакційна колегія:

1.1. До складу редакційної колегії наукового збірнику «Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація» входять визнані науковці з різних університетів та наукових установ України, Німеччини та Польщі в галузі автоматизації технологічних процесів, інформаційних і телекомунікаційних технологій та інформаційно-вимірювальних систем, а також фахівці з англійської мови.

1.2. Із детальним складом редакційної колегії можна ознайомитись за посиланням https://science.donntu.edu.ua/ota/redakcijna-kolegiya/

1.3. Контактна інформація редакції журналу доступна за посиланням https://science.donntu.edu.ua/en/ota/redakciya/ 

2. Права та обовязки авторів:

2.1. До публікації приймаються закінчені оригінальні роботи з фундаментальних та/або прикладних досліджень. Кожна наукова стаття повинна бути актуальною та містити чітку постановку задачі й висновки зі зазначенням області застосування отриманих результатів. Мова публікації статей: українська, англійська, російська. Кожна стаття повинна містити анотацію англійською мовою (не менше 2000 знаків) та перелік посилань, який оформлено латиницею згідно стилю HYPERLINK.

2.2. При поданні статті до збірника «Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація» автор та/або колектив авторів (далі автор) підтверджує, що надісланий матеріал є оригінальним та раніше ніде не був опублікований і не перебуває на розгляді в інших виданнях.

2.3. Автор дає згоду на видання статті. Після остаточного узгодження відредагованої версії статті, автор заповнює і надсилає до редакції електронною поштою підписану згоду на публікацію статті українською та англійською мовами (при попередньому узгодженні з редакцією допускається тільки англомовна версія).

2.4. Під час подачі статті автор повинен повідомити редактора про всі попередні публікації матеріалів, що входять до поданої статті та можуть розглядатися як множинні або дублюючі публікації того ж самого або близького за змістом роботи матеріалу. Якщо повторні статті представляються для публікації без пояснень, редакція має право відмовити в їх публікації. Редакція також має право запросити від автора копії попередніх робіт, що можуть включати матеріал статті, яку було надіслано до редакції «Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація».

2.5. Загальні вимоги до структури наукових статей наведено за посиланням https://science.donntu.edu.ua/ota/zagalni-vimogi-do-naukovo%D1%97-statti/

2.6. Вимоги до стилістичного оформлення статей наведено за посиланням https://science.donntu.edu.ua/ota/vimogi-do-oformlennya-materialiv-naukovo%D1%97-statti/

3. Процедура рецензування:

3.1. Усі надані до редакції статті проходять внутрішнє рецензування. Датою прийняття статті вважається дата отримання позитивної рецензії. Рецензування поданих статей здійснюється безпосередньо редакційною колегією. Автор та рецензент у жодному випадку не контактують між собою.

3.2. Процедура рецензування – подвійне закрите рецензування.

3.3. Редакція залишає за собою право прийняття рішення щодо публікації статті при розбіжностях у висновку рецензентів та аргументах автора.

4. Етика публікацій:

4.1. У збірнику «Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація» публікуються роботи з напрямків досліджень, що відносяться до автоматизації технологічних процесів, інформаційних технологій та телекомунікацій, інформаційно-вимірювальних систем, електронних і мікропроцесорних приладів.

4.2. При виявленні порушень етики публікацій, редакція залишає за собою право відмовити у публікації прийнятих до розгляду статей в збірнику «Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація» без детального роз’яснення причин. Редакція залишає за собою право припинити переписку з автором та відмовити в публікації статей без детального роз’яснення причин при виявленні наступних порушень: плагіат; перевищення службових повноважень особами, які надають матеріали статей до редакції.

5. Авторські права:

5.1. Редакція надає відкритий доступ до повних текстів статей, які опубліковано у збірнику.

5.2. Копіювання даних статей без дозволу редакції журналу заборонено та може бути розцінено, як порушення авторських прав.

5.3. Доступ до текстів статей може бути здійснений за посиланням https://science.donntu.edu.ua/ota/arxiv-zbirniku/

6. Архівація даних:

6.1. У випадку виникнення проблем із доступом до бази даних статей можна звернутись до редакції журналу.

6.2. Редакція журналу формує резервний архів статей у внутрішній базі даних організації ДВНЗ “ДонНТУ”.

7. Права власності та управління:

7.1. Засновником та власником журналу є Державний вищий навчальний заклад “Донецький національний технічний університет” (м. Покровськ) Міністерства освіти і науки України.

7.2. Інформацію про юридичну особу наведено за посиланням https://donntu.edu.ua/contacts

8. Веб-сайт:

8.1. Англомовна версія доступна за посиланням https://science.donntu.edu.ua/en/ota/

8.2. Україномовна версія доступна за посиланням https://science.donntu.edu.ua/ota/

8.3. У випадку виникнення питань можна звернутись до редакції журналу, контактні дані наведено за посиланням https://science.donntu.edu.ua/ota/redakciya/

9. Графік видавництва:

9.1. Науковий збірник «Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація» виходить два рази на рік: травень та листопад.

9.2. У випадку позитивного рішення щодо прийняття матеріалів статті до публікації, стаття включається в черговий номер журналу.

10. Назва журналу:

10.1. Назва наукового збірнику «Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація» є оригінальною та офіційно зареєстрованою, як друкованого засобу масової інформації.

10.2. Журнал має ISSN 2075-4272 для друкованої версії журналу.