Інформатика
Crossref Member Badge

Загальні вимоги до наукової статті

Статті мають подаватись у файлах таких форматів:

example_eng

example_ua

  1. Мова публікацій – українська, англійська, російська.
  2. Обсяг статей – від 5 до 12 сторінок.
  3. Структура статті:

– УДК;

– дані автора (авторів) (ім’я автора (и), науковий ступінь, вчене звання, організація, місто, всі адреси електронної пошти автора (авторів), назва статті);

– анотація мовою оригіналу статті;

– ключові слова мовою оригіналу статті;

– текст статті, розділений на розділи;

– висновки;

– список посилань;

– анотації українською або російською та англійською мовами;

– ключові слова українською або російською та англійською мовами;

– інформація про автора (ів).

  1. Стаття має містити наступні обов”язкові розділи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень та публікацій з даного питання; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, рішенню якої присвячується стаття; цілі дослідження; основний матеріал статті з обґрунтуванням результатів; висновки та перспективи подальших досліджень.
  2. В редколегію може додатково бути поданий супровідний лист від імені керівника організації із рекомендацією опублікувати статтю в журналі.
  3. Інформація про авторів статті представлена ​​в окремому файлі: ім’я, науковий ступінь, вчене звання, посада, організація, домашні та робочі адреси, телефон, адреса електронної пошти. Ці дані не будуть опубліковані, а будуть використовуватися редакційною колегією лише для швидкого спілкування з авторами.