Інформатика
Crossref Member Badge

Про етику публікації та зловживання службовим становищем

 

  1. Редакційна колегія

1.1. Редакція журналу “Наукові статті Донецького національного технічного університету”. Серія: “Інформатика, кібернетика та інформатика” включає видатних вчених з різних університетів та наукових установ України, Болгарії та Польщі в галузі інформатики, чисельних методів, паралельних обчислень, програмування, розробки комп’ютерних засобів, дослідження комп’ютерних мереж, комп’ютера графіка та обробка зображень, математичне моделювання в різних областях ..

1.2. Детальну інформацію про редакцію можна знайти за посиланням https://science.donntu.edu.ua/informatika-kibernetika-ta-obchislyuvalna-texnika/editorial-board/

1.3. Контактна інформація редакції доступна за посиланням https://science.donntu.edu.ua/informatika-kibernetika-ta-obchislyuvalna-texnika/editors/

 

  1. Автори та їх обов’язки

2.1. Редакція приймає завершені оригінальні роботи з фундаментальних та/ або прикладних досліджень. Кожна наукова стаття повинна бути актуальною і містити чітке формулювання мети та висновки, що вказують на обсяг отриманих результатів. Мови публікацій: українська, англійська, російська. Кожна стаття повинна містити анотацію англійською мовою (принаймні 2000 символів) та список посилань, який відформатовано латинськими літерами згідно Harvard Referencing style.

2.2. При поданні статті до журналу “Наукові статті Донецького національного технічного університету”. Серія: “Інформатика, кібернетика та інформатика” автор та/або колектив авторів (далі автор) підтверджує, що надісланий матеріал є оригінальним та раніше ніде не був опублікований і не перебуває на розгляді в інших виданнях.

2.3. Автор дає згоду на видання статті. Після остаточного узгодження відредагованої версії статті, автор заповнює і надсилає до редакції електронною поштою підписану згоду на публікацію статті українською та англійською мовами (при попередньому узгодженні з редакцією допускається тільки англомовна версія).

2.4. Під час подачі статті автор повинен повідомити редактора про всі попередні публікації матеріалів, що входять до поданої статті та можуть розглядатися як множинні або дублюючі публікації того ж самого або близького за змістом роботи матеріалу. Якщо повторні статті представляються для публікації без пояснень, редакція має право відмовити в їх публікації. Редакція також має право запросити від автора копії попередніх робіт, що можуть включати матеріал статті, яку було надіслано до редакції статті, який був надісланий до редакційної колегії “Наукові праці Донецького національного технічного університету”. Серія: “Інформатика, кібернетика та інформатика”.

2.5. Загальні вимоги до структури наукових статей наведено за посиланням

2.6. Вимоги до стилістичного оформлення статей наведено за посиланням https://science.donntu.edu.ua/informatika-kibernetika-ta-obchislyuvalna-texnika/requirements-for-scientific-articles/

 

  1. Процес рецензування

3.1. Усі надані до редакції статті проходять внутрішнє рецензування. Датою прийняття статті вважається дата отримання позитивної рецензії. Рецензування поданих статей здійснюється безпосередньо редакційною колегією. Автор та рецензент у жодному випадку не контактують між собою.

3.2. Процедура рецензування – подвійне закрите рецензування.

3.3. Редакція залишає за собою право прийняття рішення щодо публікації статті при розбіжностях у висновку рецензентів та аргументах автора.

 

  1. Етика публікацій

4.1. У збірнику «Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Інформатика, кібернетика та інформатика» публікуються роботи з таких напрямків досліджень, як інформатика, чисельні методи, паралельні обчислення, програмування, розробка засобів обчислювальної техніки, дослідження комп’ютерних мереж, машинна графіка і обробка зображень, математичне моделювання в різних галузях.

4.2. При виявленні порушень етики публікацій, редакція залишає за собою право відмовити у публікації прийнятих до розгляду статей в збірнику «Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Інформатика, кібернетика та інформатика» без детального роз’яснення причин. Редакція залишає за собою право припинити переписку з автором та відмовити в публікації статей без детального роз’яснення причин при виявленні наступних порушень: плагіат; перевищення службових повноважень особами, які надають матеріали статей до редакції.

 

  1. Авторські права

5.1. Редакція надає відкритий доступ до повних текстів статей, які опубліковано у збірнику.

5.2. Копіювання даних статей без дозволу редакції журналу заборонено та може бути розцінено, як порушення авторських прав.

5.3. Доступ до повних текстів статей знаходиться за посиланням https://science.donntu.edu.ua/informatika-kibernetika-ta-obchislyuvalna-texnika/%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2-%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83/

 

  1. Архівація даних

6.1. У випадку виникнення проблем із доступом до бази даних статей можна звернутись до редакції журналу.

6.2. Редакція журналу формує резервний архів статей у внутрішній базі даних організації ДВНЗ “ДонНТУ”.

 

  1. Права власності та управління:

7.1. Засновником та власником журналу є Державний вищий навчальний заклад “Донецький національний технічний університет” (м. Покровськ) Міністерства освіти і науки України.

7.2. Інформацію про юридичну особу наведено за посиланням https://donntu.edu.ua/contacts

 

  1. Веб-сайт

8.1. Англомовна версія доступна за посиланням https://science.donntu.edu.ua/en/informatika-kibernetika-ta-obchislyuvalna-texnika/

8.2. Україномовна версія доступна за посиланням https://science.donntu.edu.ua/informatika-kibernetika-ta-obchislyuvalna-texnika/

8.3. У випадку виникнення питань можна звернутись до редакції журналу, контактні дані наведено за посиланням https://science.donntu.edu.ua/informatika-kibernetika-ta-obchislyuvalna-texnika/editors/

 

  1. Графік видавництва:

9.1. Науковий збірник «Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Інформатика, кібернетика та інформатика» виходить два рази на рік.

9.2. У випадку позитивного рішення щодо прийняття матеріалів статті до публікації, стаття включається в черговий номер журналу.

 

  1. Назва журналу:

10.1. Назва наукового збірнику «Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Інформатика, кібернетика та інформатика» є оригінальною та офіційно зареєстрованою, як друкованого засобу масової інформації.

10.2. Журнал має ISSN 1996-1588 для друкованої версії журналу.