Інформатика
Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Редакційна колегія

Головний редактор: доктор технічних наук, професор Євген Олександрович Башков.

Відп. секретар випуску: Н.С. Костюкова, канд. техн. наук, доц., доцент кафедри прикладної математики та інформатики державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”, м. Покровськ.

Члени редакційної колегії:

  • В.П. Боюн, член-кореспондент НАН України, д-р техн. наук, проф., завідувач відділом інтелектуальних відеосистем реального часу інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України;
  •  В.А. Святний, д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри комп”ютерної інженерії державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”, м. Покровськ;
  • О.А. Дмитрієва, д-р техн. наук, проф.,  завідувач кафедри прикладної математики та інформатики державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”, м. Покровськ;
  • О.О. Баркалов, д-р техн. наук, проф., Інститут метрології, електроніки та комп”ютерних наук Зеленогурського Університету, Польща;
  • Тянев Димитр Стоянов д-р наук, проф.,  технічний університет м.Варна, Болгарія, факультет “Комп”ютерні науки та технології”;
  • С.Д. Погорілий, д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри комп”ютерної інженерії факультету радіофізики, електроніки та комп”ютерних систем, Націолнальний університет України ім. Т.Шевченка;
  • О.Н.Романюк, д-р техн. наук, проф., Вінницький національний технічний університет;
  •  Є.Є. Федоров, д-р техн. наук, доц., Черкаський національний технологічний університет;
  • І.А.Назарова, канд. техн. наук, доц., доцент кафедри прикладної математики та інформатики державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”, м. Покровськ;
  • Н.О.Маслова, канд. техн. наук, доц., доцент кафедри прикладної математики та інформатики державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”, м. Покровськ.