Перелік виконаних робіт 2014 р.

Перелік анотованих звітів за закінченими науково-дослідними роботами у 2014 році ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

 

№ з/ п

 

 

 

Назва роботи та науковий керівник

 

Назва секції за фаховим напрямом Наукової ради МОН України
Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах
 

1.

 

Високоефективні алгоритми моделювання динамічних об’єктів із зосередженими параметрами в паралельних комп’ютерних системах.

Фельдман Лев Петрович , проф., д-р техн. наук

 

 

Інформатика та кібернетика

 

 

2.

 

Наукові основи оптимізації шліфування комбінованих заготовок з використанням узагальнених показників процесу.

Матюха Петро Григорович, проф., д-р техн. наук

 

 

Машинобудування

 

 

 

3.

 

Наукові основи та практичні методи проектування високоефективних енергетичних установок – автомобільного двигуна та пневматичного транспорту.

Міщенко Микола Іванович, проф., д-р техн. наук

 

 

Енергетика та енергозбереження

 

Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ
 

 

4.

 

Розробка методів та засобів оперативного контролю запилення рудничної атмосфери для системи аерогазового захисту вугільних шахт.

Зорі Анатолій Анатолійович, проф., д-р техн. наук

 

 

 

Приладобудування

 

 

5.

 

Розробка та дослідження еволюційних методів обробки зображень для систем медичної та технічної діагностики.

Скобцов Юрій Олександрович, проф., д-р техн. наук

 

 

Інформатика та кібернетика

 

 

6.

 

Розроблення науково-методичних і алгоритмічних засад створення електронних засобів навчання та тестування для людей.

Шевченко Анатолій Іванович, проф., д-р техн. наук

 

 

Інформатика та кібернетика

 

 

 

7.

 

Система інтерактивного візуального моделювання навколишнього простору для симуляторів технічних об’єктів та процесів на базі GPU-кластерів.

Башков Євген Олександрович, проф., д-р техн. наук

 

 

Інформатика та кібернетика

 

 

 

8.

 

Удосконалення теплових схем систем централізованого та автономного теплопостачання за рахунок впровадження альтернативних та місцевих енергетичних ресурсів.

Саф’янц Сергій Матвійович, проф., д-р техн. наук

 

 

Енергетика та енергозбереження