Творча робота студентів ДонНТУ

Науково-дослідна робота студентів є одним з найважливіших засобів підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних творчо і уміло застосовувати в практичній діяльності останні досягнення науки і техніки.

У сучасних умовах розвиток і вдосконалення форм і напрямів науково-творчої роботи студентів (НТТС) сприяє підвищенню конкурентоспроможності фахівців – випускників ДонНТУ на ринку праці незалежної України та за її межами.

В університеті сформувалася й успішно працює комплексна система організації та підвищення ефективності науково-технічної творчості студентів. Одним з престижних показників роботи НТТС є результати участі студентів в конференціях, олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт.

Реальні можливості для розвитку науково-творчого потенціалу студенти можуть отримати, працюючи по кафедральним науково-дослідним роботам. За наслідками наукової діяльності у 2015 році отримано 2 патенти на винаходи. Студентами захищено 523 магістерські роботи, 454 реальних дипломних проектів.

Результати своїх досліджень студенти презентують на конференції «Дні науки», яка проводиться в університеті щороку. На конференції обговорюється близько 200 доповідей.

Студентами зроблено 50 доповідей на Всеукраїнських і Міжнародних конференціях, опубліковано 28 статей і доповідей в збірках Всеукраїнського рівня і в збірках АК.

Не дивлячись на те, що для Донецького національного технічного університету останній рік видався вкрай непростим, студенти прийняли активну участь у Всеукраїнських студентських наукових заходах.

У Всеукраїнській олімпіаді з французької мови студент факультету КІТАЕР Андрій Бабенко посів друге місце і одержав першу премію від Посольства Франції в Україні, а студентка того ж факультету Вікторія Кабакчей відзначена дипломом ׀׀ ступеня  Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій «ІТ-Universe». Команда студентів факультету менеджменту (Юлія Єрохіна та Марія Хмелевська) посіли третє місце у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Економічна кібернетика». Студенти ФКНТ Артем Любимов, Іван Верещага та Костянтин Ольмезов у складі команди CUBE зайняли третє місце у Всеукраїнській олімпіаді з програмування (Східний регіон) і вийшли до фіналу Міжнародної олімпіади з програмування у форматі АСМ.

АняПереможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт стали студенти факультету менеджменту Анастасія Пушкар і Валерія Колчева за розділом «Математичні методи, моделі в економіці», а студент факультету КІТАЕР Олег Бураков за галуззю «Гірництво». Магістрант кафедри «Облік, фінанси та економічна безпека» Євгенія Сирос нагороджена заохочувальним дипломом оргкомітету Всеукраїнського конкурсу за спеціальністю «Банківська справа».

Команда студентів спеціальності «Телекомунікаційні системи і мережі» стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Професіонали майбутнього – 2015», який проводився оператором мобільного зв’язку МТС разом з департаментом вищої освіти Міністерства освіти і науки України. За результатами конкурсу команда стала переможцем в номінації «Наполегливість і завзятість»,  що підтверджує ентузіазм наших студентів.

На базі ДонНТУ були проведені дві Всеукраїнські наукові конференції студентів і молодих вчених «Автоматизація, контроль та управління: пошук ідей та рішень» і «Актуальні проблеми розвитку фінансів та фінансової науки: ідеї та їх впровадження».

За останній рік система науково-технічної творчості студентів в Дон НТУ зазнала значну організаційну перебудову, завдяки якій в організацію процесу НТТС були введені сучасні системи управління та інформації. На черзі – внутрішня перебудова, яка передбачає підвищення активності студентів та внесення елементів самоорганізації студентської науки.

ДонНТУ розпочав програму співробітництва з АССА (Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів) – провідною міжнародною професійною організацією в галузі економіки, фінансів і аудиту, що має на меті сертифікацію навчальних програм з економіки та менеджменту за стандартами АССА.

Студенти беруть активну участь в нетрадиційних формах проведення занять. На засіданні круглого столу з нагоди Дня Європи на тему «Євроінтеграція України очима студентів» були зроблені доповіді, які стосувались нагальних питань сьогодення.