Історія науки в ДонНТУ

pict_History

Донецький Національний Технічний Університет – це великий науково-дослідний центр в галузях фундаментальних і прикладних наук, який у своїй діяльності реалізує єдність наукової діяльності та підвищення якості навчального процесу. Наукові дослідження спрямовані на створення нових матеріалів, виробничих і технологічних процесів, обладнання та пристроїв, які забезпечують підвищення ефективності (зокрема енергоефективності) та екологічної безпеки базових галузей економіки країни, впровадження нових методів ведення і модернізації існуючих технологічних процесів, засобів і заходів зменшення техногенного тиску на навколишнє середовище.

Славу технічному університету в різні роки створювали відомі вчені, академіки Пак В.С., Коробчанський І.Є., професора Альшиц Я.І., Баранов А.А., Бєлов В.І., Борнацький І.І., Брижаньов А . М., Гейер В.Г., Клименко В.М., Кляшторний М.І., Лейбов Р.М., Логвінов М.Г., Медведєв Б.І., Нікольський І.Л., Оглоблін Д.Н ., Сапіро В.С., Сапіро С.І, Сорокін В.А., Штокман І.Г. Їхні традиції продовжили професори Гольцов В.А., Зборщик М.П., ​​Зорі А.А., Мінаєв О.А., Панов Б.С., Святний В.А., Фельдман Л.П., Сивокобиленко В.Ф . і багато інших.

old_korpus

Науковці ДонНТУ зробили вагомий внесок у розвиток вітчизняної та світової науки, збагатили її важливими фундаментальними розробками. Сформовані в університеті наукові школи в гірничій справі, металургії, машинобудуванні, геоінформатики, енергетиці, обчислювальній техніці мають високий авторитет в Україні та за її межами. Тільки за останні роки вчені ДонНТУ відзначені п’ятьма Державними преміями України (Мінаєв О.А., Смирнов А.М., Башков Є.О., Троянський О.А., Губайдулін В.Ф., Фельдман Л.П., Дмитрієва Про .А.). Співробітники донецької політехніки щорічно виконували великий обсяг держбюджетних науково-дослідних робіт (3 млн.грн.) та госпдоговірних робіт на більш ніж 4 млн.грн. Серед замовників науково-дослідних робіт провідні підприємства регіону: ВАТ «Донецьксталь – металургійний завод», ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь », ВАТ «Авдіївський КХЗ», ВАТ «Ясинівський КХЗ», ДГП «Южноукргеологія », Державна акціонерна холдингова компанія «Топаз», ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ВАТ «Автоматгормаш», ВАТ «Донднепроуглемаш» та інші. Великий обсяг робіт з моніторингу стану повітря в містах Донецької області виконувався по замовленнях міських рад Донецька, Макіївки, Горлівки.

За науковими розробками співробітників університету було отримано 4700 авторських свідоцтв СРСР і патентів на винаходи, з них 690 винаходів зі студентами, 110 патентів за кордоном і продано 12 ліцензій закордонним фірмам. Також отримано 500 патентів України на винаходи, 100 патентів на корисні моделі, 3 свідоцтва на товарні знаки. Впроваджено в народному господарстві більше 600 винаходів. До особливому досягненню науковців університету можна віднести отримання за останнє десятиліття 6 дипломів на відкриття.

Під керівництвом професорів кафедр університету ведеться підготовка до використання діючих зразків інноваційних розробок, які пройшли лабораторні та промислові випробування:

  • Комплекс технічних засобів для буріння – кер. Калініченко О.І., Каракозов О.О .;
  • Технологія кріплення гірничих виробок у шахтах – кер. Касьян Н.М .;
  • Технологія попередження і гасіння джерел самонагрівання або горіння, способи одержання геотермальної енергії – кер. Костенко В.К .;
  • Технологія і пристрій для магнітно-абразивної обробки – кер. Матюха П.Г .;
  • Технологія і пристрій для виміру концентрації метану в рудничної атмосфері – кер. Зорі А.А.

Винахідницька творчість 8 співробітників університету відзначено високими званнями, з них 4 співробітника – заслужені винахідники СРСР, 2 – заслужені винахідники України, 2 – кращі молоді винахідники України.

В університеті сформувалася і успішно працює комплексна система організації та підвищення ефективності науково-технічної творчості студентів. Починаючи з середини вісімдесятих років минулого сторіччя і дотепер, ДонНТУ щорічно займає одне з перших призових місць за підсумками оглядів-конкурсів студентської науки у групі технічних вузів. Залучення студентів до виконання науково-дослідних робіт, використання наукових розробок у навчальному процесі сприяє розвитку інженерно-конструкторських, креативних здібностей майбутніх інженерів, готує базу для магістерської та аспірантської підготовки.

Підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру здійснюється в ДонНТУ по 44 і 38 спеціальностями, відповідно. Працівники університету щорічно захищають 2-4 докторських дисертацій та 11-15 кандидатських дисертацій. Функціонує 4 спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата.