МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ VIII Міжнародного науково-практичного форуму

111

 

У збірнику представлені доповіді молодих вчених, присвячені визначенню перспективних напрямків створення і розвитку нової техніки і технологій в гірничій справі, будівництві, охороні навколишнього середовища, енерго- і ресурсозбереження. Розглядаються питання прискорення економічного розвитку регіону.

Матеріали призначені для вчених, викладачів, аспірантів та магістрантів вищих навчальних закладів, наукова діяльність яких пов’язана з розробкою і використанням сучасних наукоємних засобів та технологій, орієнтованих на розвиток промисловості Донбасу.

 

МАТЕРІАЛИ 2016

НАУКОВИЙ ВІСНИК