Актуальні проблеми розвитку фінансів та фінансової науки: ідеї та їх впровадження

Матеріали Десятої Всеукраїнської (із зарубіжною участю) наукової конференції студентів та молодих вчених

(23-24 травня 2017р.)