Д11.052.05

Спеціалізована вчена рада Д11.052.05 з захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями:

  • 05.26.01 «Охорона праці»
  • 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин»

Наказ МОН України № 1714 від 28.12.2017 р.

Період повноважень: 28.12.2017 – 28.12.2020

Голова ради: д.т.н., проф., декан Подкопаєв С.В.

Вчений секретар ради: к.т.н., доц. каф. Лактіонов І.С.

e-mail: secr_052.05@donntu.edu.ua

Склад ради (d_11.052.05)

Дисертації розглянуті та прийняті до розгляду

Здобувач Назва Прийнята до захисту Дата Захисту Рішення АК
Костенко Тетяна Вікторівна «Розвиток наукових основ підвищення безпеки рятувальників під час ведення оперативних дій в умовах нагрівного мікроклімату». 12.09.2018 р. 17.01.2019 р.
Ісаєнков Олександр Олександрович «Геомеханічне обґрунтування параметрів локального укріплення підошви гірничих виробок в умовах інтенсивного здимання»
Рєзнік Дмитро Володимирович
Сахно Світлана Володимирівна «Підвищення рівня безпеки праці гірників при підтриманні гірничих виробок пологих вугільних пластів анкерним кріпленням» 29.05.2018
Негрій Тетяна Олександрівна. «Обґрунтування та розробка заходів щодо зниження виробничого травматизму в технологічних зонах лави» 08.02.18 17.05.18 Наказ МОН № 728 від 05.07.2018.
Грядущий Кирило Володимирович. «Обґрунтування раціональних технологічних схем і параметрів шахтних зумпфових високонапірних насосно-гідроелеваторних установок»
Болібрух Борис Васильович «Розвиток наукових основ створення високоефективних засобів індивідуального захисту пожежника»
Сукач Сергій Володимирович «Моніторинг і керування рівнями фізичних факторів виробничого середовища»
Виноградов Анатолій Григорович «Розвиток наукових основ систем захисту працівників від потужних теплових випромінювань водяними завісами»
Іорданов Ігор Вячеславович «Підвищення безпеки застосування електроенергії на шахтах, небезпечних за газом і пилом, шляхом використання надшвидкодіючих комутаційних пристроїв на електрогідравлічній основі»