Д11.052.05

Спеціалізована вчена рада Д11.052.05 з захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями:

  • 05.26.01 «Охорона праці»
  • 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин»

Наказ МОН України № 1714 від 28.12.2017 р.

Період повноважень: 28.12.2017 – 28.12.2020

Голова ради: д.т.н., проф., декан Подкопаєв С.В.

Вчений секретар ради: к.т.н., доц. каф. Лактіонов І.С.

e-mail: secr_052.05@donntu.edu.ua

Склад ради (d_11.052.05)

Дисертації розглянуті та прийняті до розгляду

Здобувач Назва Прийнята до захисту Дата Захисту Рішення АК
Грядущий Кирило Володимирович. «Обґрунтування раціональних технологічних схем і параметрів шахтних зумпфових високонапірних насосно-гідроелеваторних установок»
Болібрух Борис Васильович «Розвиток наукових основ створення високоефективних засобів індивідуального захисту пожежника»
Сукач Сергій Володимирович «Моніторинг і керування рівнями фізичних факторів виробничого середовища»
Виноградов Анатолій Григорович «Розвиток наукових основ систем захисту працівників від потужних теплових випромінювань водяними завісами»
Іорданов Ігор Вячеславович «Підвищення безпеки застосування електроенергії на шахтах, небезпечних за газом і пилом, шляхом використання надшвидкодіючих комутаційних пристроїв на електрогідравлічній основі»
Андрусяк Зоряна Володимирівна «Удосконалення методу і засобів визначення ефективності газохімзахисного одягу рятувальників» 25.03.2016 01.07.2016
Александров Сергій Сергійович «Обґрунтування та розробка способів забезпечення безпеки праці при підтримці виробок крутих вугільних пластів » 03.03.2016 р