Д11.052.05

Спеціалізована вчена рада Д11.052.05 з захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями:

  • 05.05.06 «Гірничі машини»
  • 05.26.01 «Охорона праці»

Період повноважень 07.10.2015 –06.10.2017

Голова ради д.т.н., професор, декан Подкопаєв С.B.

Вчений секретар ради к.т.н., доцент, доцент кафедри Сахно І.Г.

e-mail: secr_052.05@donntu.edu.ua

Склад ради (d_11.052.05)

Дисертації розглянуті та прийняті до розгляду

Здобувач Назва Прийнята до захисту Дата Захисту Рішення АК
Грядущий Кирило Володимирович. «Обґрунтування раціональних технологічних схем і параметрів шахтних зумпфових високонапірних насосно-гідроелеваторних установок»
Болібрух Борис Васильович
Сукач Сергій Володимирович «Моніторинг і керування рівнями фізичних факторів виробничого середовища»
Виноградов Анатолій Григорович «Розвиток наукових основ систем захисту працівників від потужних теплових випромінювань водяними завісами»
Іорданов Ігор Вячеславович «Підвищення безпеки застосування електроенергії на шахтах, небезпечних за газом і пилом, шляхом використання надшвидкодіючих комутаційних пристроїв на електрогідравлічній основі»
Андрусяк Зоряна Володимирівна «Удосконалення методу і засобів визначення ефективності газохімзахисного одягу рятувальників» 25.03.2016 01.07.2016
Александров Сергій Сергійович «Обґрунтування та розробка способів забезпечення безпеки праці при підтримці виробок крутих вугільних пластів » 03.03.2016 р